Výstava Zelený Svet 2016

Výstava víťazných prác Zelený svet 2016 je umiestnená vo foyer radnice Banskej Bystrice na Námestí SNP 1. Práce si môžete pozrieť v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 13:00. Výstava je nainštalovaná do 30. mája 2016. Príjemný umelecký zážitok.

Vyhodnotenie súťaže Zelený svet 2016

V pondelok 16. mája 2016 sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien medzinárodnej výtvarnej súťaže Zelený svet 2016.
V kategórií kresba, maľba, grafika, kombinované techniky bolo udelených spolu 11 cien, v kategórii čiernobiela a farebná fotografia boli udelené 3 ceny, v kategórii animovaný film 1 cena a 1 cena v kategórii komiks.

Tlačovú správu s protokolom o vyhodnotení a fotogalériou nájdete na naše agentúrnej web-stránke:
 

VÝSLEDKY A FOTOGALÉRIA SÚŤAŽE ZELENÝ SVET 2016

 

Na záver nám dovoľte vyjadriť našu veľkú vďaku za každú jednu prácu, ktorú ste pre nás vytvorili a poslali do súťaže. Dúfame, že v ďalšom ročníku sa opäť stretneme s vašimi menami na umeleckých dielach.

Ďakujeme

Za organizačný tím Mgr. Andrej Šijak

 


 

Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia organizujú

21. ročník Medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže

ZELENÝ SVET 2016

 

Záštitu nad súťažou udeľujú Zastúpenie Európskej komisie v SR, Slovenská komisia pre UNESCO a Európska environmentálna agentúra EEA.

Cieľom súťaže je vštepovať deťom vzťah  k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Témou 21.ročníka je:

Parky  a  záhrady - moje najlepšie miesto pre oddych

Čoraz väčšie percento ľudskej populácie prestáva navštevovať prírodu mimo svojho bydliska. Preto sa pokúsme sústrediť na životné prostredie v našej blízkosti. V dnešnej akejsi kybernetickej dobe, kedy sme stále viac vťahovaní do virtuálneho sveta, nás zaujíma Váš pohľad na okolitú prírodu.

Pokúste sa zachytiť prostredníctvom kresby, maľby, grafiky, fotografie, animovaného filmu a komiksu krásne parky alebo záhrady, ktoré zdobia okolie domu, či paneláku a prinášajú nielen  úžitok, ale zároveň potešenie pre oči a dušu.

KALENDÁR SÚŤAŽE

Uzávierka prihlášok

15. apríl 2016

Zasadnutie poroty

 29. apríl 2016

Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže

16. máj 2016

Termín trvania výstavy

16 - 30, máj 2016